Tangentbordsgenvägar

Det som många gör då de använder datorer är att undvika tangentbordet. Det finns många tangentbordsgenvägar man kan använda sig av för att förebygga musarm. Här hittar du en del.

 

1. Allmänna tangentbordsgenvägar

Funktion Windows Mac
Kopiera Ctrl+C ? Cmd+C
Klistra in Ctrl+V ? Cmd+V
Klipp ut Ctrl+X ? Cmd+X
Ångra Ctrl+Z ? Cmd+Z

 


2. Fönster

Funktion Windows Mac
Växla till ett annat program som körs Alt+TAB ? Cmd+TAB
Stäng aktuella fönster Alt+F4 ? Cmd+W
Minimera alla fönster ? Win+M ? Cmd+Alt+M

 


3. Skrivbordsnavigering

Funktion Windows Mac
Startmeny ? Win eller Ctrl+Esc Ctrl+F3
Ändra filnamn F2 ↵ Enter
Task manager Ctrl+? Shift+Esc, Ctrl+Alt+Delete ? Cmd+? Opt+Esc

 


4. Texteditering

Många av dessa kommandon kan kombineras med ? Shift för att välja ett område text.

Funktion Windows Mac
Ta bort tecken till höger om kursorn Del Fn+← Backslag
Flytta kursorn till början av raden Home Ctrl+A
Flytta kursorn till slutet av raden End Ctrl+E
Till början av dokumentet Ctrl+Home

? Cmd+

Till slutet av dokumentet Ctrl+End

? Cmd+

Sök Ctrl+F

? Cmd+F

 


5. Webbläsaren

Funktion Windows Mac
Ny flik

Ctrl+T

? Cmd+T

Stäng flik

Ctrl+W

? Cmd+W

 


Gå Tillbaka