Konfiguration av epostklient

Ifall du använder Kulturhusets epost och vill konfigurera en epostklient så som Mozilla Thunderbird eller Microsoft Outlook, kan du använda dig av dessa inställningar för att kunna ta emot och skicka epost.
 

Inkommande server (IMAP)

Servernamn mail.huset.fi
Användarnamn Din epostadress
Port 993
Kryptering SSL/TLS
Autentisering Lösenord (Ingen kryptering)

 

Utgående server (SMTP)

Servernamn mail.huset.fi
Användarnamn Din epostadress
Port 587
Kryptering STARTTLS
Autentisering Krypterat lösenord

alternativt

Du kan också använda din egna internetoperatörs egna SMTP-server. Detta kan du göra om du har en stationär dator på t.ex. arbetsplatsen eller hemma och du känner till din internetoperatör (ISP).
Servernamn Din internetoperatörs SMTP-serveradress
Användarnamn Inget
Port Default
Kryptering Ingen
Autentisering Ingen

 

En lista på de vanligaste smtp-servrarna; http://hjalp.webbhuset.fi/epost/smtp


Gå Tillbaka