Skapa fakturor

Att skapa fakturor är en viktig funktion i ett medlemsregister. Nedan skall vi gå igenom hur man skapar en faktura. Man bör även komma ihåg att man även måste ha en rapport (ett filter) för att kunna skapa en faktura.

 

1. Gå till fakturainställningarna

Börja med att klicka på "Inställningar" och sedan på "Fakturor".


2. Skapa ny fakturamall

Klicka sedan på "Ny".


3. Fyll i fakturans uppgifter

Fyll i de uppgifter som du vill att skall stå på fakturan. Avsluta med att klicka på "Lägg till".


4. Välj filter/rapport och fakturamall

Fortsätt med att klicka på "Fakturering". I rutan "Fakturamallar" ser vi fakturan som vi just skapade. I rutan "Rapporter" ser vi de olika grupperna som vi har skapat i ett tidigare skede.


5. Skapa testfaktura

Antag nu att vi vill skapa en faktura: Medlemsavgift för vuxna år 2013. Detta gör vi genom att markera "Vuxna" i rutan "Rapporter", samt "Medlemsavgift 2013" i rutan "Fakturamallar. Vi väljer även att markera rutan "Testa endast,..." eftersom vi vill se hur fakturan ser ut innan vi skapar den.


6. Skapa testfaktura

Fortsätt med att klicka på "Skapa fakturor"


7. Öppna testfakturan

I rutan som öppnas så väljer du att öppna filen, eftersom vi inte vill spara fakturan utan bara kolla hur den ser ut. Detta gör vi genom att markera "Open" och klicka på "OK".


8. Granska testfakturan

Vi ser nedan hur fakturan kommer att se ut då vi skapar den. Märk att det står "1 of 2" uppe vilket betyder att det finns en till faktura längre ner. Med andra ord så finns det två personer som faller inom våra villkor. Den andra personen har i detta fall lämnats bort på grund av brist på utrymme i denna manual.


9. Skapa faktura

Antag nu att vi är nöjda med hur fakturan såg ut och vi vill skapa den. Detta gör vi genom att avmarkera rutan "Testa endast,..." och klickar på "Skapa fakturor".


10. Spara fakturan

I rutan som öppnas så väljer du denna gång att spara filen på din dator så att du senare kan printa ut fakturorna om de skall skickas per post. Märk att adressen på fakturan syns om man postar den med ett fönsterkuvert.


11. Titta på faktureringshistoriken

Klicka en gång på "Fakturering" för att uppdatera registret. Nu kan du se att din faktura är aktiv. Nedan skall vi se vad detta betyder.


12. Skapa filter på medlemmar med betalade/obetalade fakturor

Klicka på "Rapporter". Scrolla ner tills du kommer till "Fakturering". Markera "Obetalda" om den redan inte är det och klicka på "OK" (Vi ser i rullgardins-menyn att den faktura vi valt är "Medlemsavgift 2013").


13. Aktivera filtret

Vi har nu aktiverat filtret: "Obetalda Medlemsavgifter 2013" och att detta ger ett resultat 2/3 vilket betyder att 2 personer inte har betalat medlemsavgiften för år 2013.


14. Granska filter

Vill vi se vilka dessa medlemmar är så klickar vi på "Visa 1 - 2 av 2".

Vi kan nu se vilka personer som inte har betalat medlemsavgiften 2013.


Gå Tillbaka