Skapa olika åldersgrupper

I denna manual går vi igenom hur man skapar olika åldergrupper i Kulturhusets medlemsregister.

 

1. Två stycken åldersgrupper

Om ditt register skall innehålla två stycken åldersgrupper (ex. barn 0-18 år och vuxna 18 år och uppåt) gör du på följande sätt:

 


1.

Klicka på "Rapporter".


2.

Sedan fyller du i de olika fälten så som bilden nedan visar. Vad detta betyder är att vi skapar ett filter som filtrerar ut alla personer som är födda 1995 eller senare (18 år och yngre). Fortsätt med att klicka på OK.


3.

Spara filtret genom att ge ett namn åt det och klicka på "Spara filtret". Vi har valt att ge namnet "Barn 2013" eftersom detta filter endast gäller för år 2013. År 2014 måste vi laga ett nytt filter med jämförelsetalet 1996.


4.

Vi kan nu se att vi har skapat ett filter för medlemmar i åldersklassen 18 år och yngre.


5.

I följande steg skapar vi ett filter för vuxna. Detta gör vi genom att fylla i de värden som bilden nedan visar. Detta betyder att vi skapar ett filter för personer som är födda 1994 eller tidigare. Klicka på "OK" för att gå vidare.


6.

Ge igen ett namn åt filtret och klicka på "Spara filtret".


7.

Vi har nu skapat ett filter för vuxna år 2013.

OBS! Man måste välja filtret i rullgardins-menyn (se bilden nedan) och klicka på "ladda filtret" för att se ett filters egenskaper.


2. Tre eller flera åldersgrupper

Om man vill ha tre stycken (eller flera) åldersgrupper så måste man gå tillväga på ett annat sätt.

 


1.

Klicka först på "Inställningar" och sedan på "Egenskapsgrupper".


2.

Fortsätt med att klicka på "Ny".


3.

Skriv vad din grupp skall heta och klicka sedan på "Lägg till".


4.

Vi har nu skapat en grupp vid namnet "Åldersgrupper".


5.

Klicka sedan på "Egenskaper" och välj i rullgardins-menyn vår grupp "Åldersgrupper".


6.

Klicka på "Ny".


7.

Namnge den första åldersgruppen och klicka sedan på "Lägg till".


8.

Vi har nu skapat en åldersgrupp "Barn 0-15 år". På motsvarande sätt (starta från Steg 6) skapar vi åldersgrupperna "Ungdom 16-28 år" och "Vuxna 29 år och uppåt".

Vi har nu skapat tre stycken åldersgrupper till vårt register.


Gå Tillbaka