Lägg till medlemstyp

I guiden går vi igenom hur man kan använda sig av Typ variabeln i medlemsegenskaper. Vi delar upp medlemmarna i två olika typer aktiva medlemmar och understödande medlemmar.

 

1. Logga in och gå till inställningarna

Logga in på medlemsregistret i vanlig ordning. Och klicka på fliken "Inställningar".


2. Tryck på typ

Klicka på fliken "Typ" i undermenyn.


3. Skapa ny typ

Här listas de olika "Typer" som finns i medlemsregistret. Om du inte har skapat några "Typer" från tidigare är listan tom. För att skapa en "Typ", klicka på knappen "Ny".


4. Namnge och lägg till

Här matar du bara in namnet på din typ och klickar på "Lägg till".


5. Upprepa vid behov

För att lägga in flera typer upprepa Steg 3 och Steg 4.


6. Tryck på medlem

Då du har alla medlemstyper skapade skall vi börja använda oss av dom. Klicka på fliken "Medlem" för att komma till medlemslistningen.


7. Tryck på egenskaper

Du kan koppla en medlem till en "Typ" i samband med att du skapar en ny medlem eller så kan du redigera gamla medlemmar. Klicka på "Egenskaper" ikonen för att redigera en medlems egenskaper.


8. Välj typ och spara

I "Typ" rullgardinsmenyn kan du välja vilken Typ medlemmarna skall höra till. För att spara klicka på "Uppdatera".


Gå Tillbaka