Hur markerar man personer så att man kan filtrera ut dem?

Det finns flera sätt att markera personer på så att man kan filtrera ut dem. Ett sätt är att ange en titel åt dem som vi sedan filtrerar ut. Nedan skall vi gå igenom hur detta går till.

 

1. Gå in på en medlems inställningar

Klicka på en medlems inställningar under "Medlem".


2. Fyll i Titel

Fyll i "Hedersmedlem" I fältet "Titel". Avsluta med att klicka på "Uppdatera".


3. Konfigurera filter

Till näst så skall vi filtrera ut alla som har titeln "Hedersmedlem". Vi börjar med att klicka på "Rapporter". Vi väljer sedan i rullgardins-menyera de värden som bilden nedan visar och skriver sedan in "Hedersmedlem" i fältet "Värde". Vi avslutar med att klicka på "OK".


4. Granska resultat

Vi kan nu se att vi har aktivera filtret och det ger resultatet 1/3 vilket betyder att en medlem i vårt register har titeln "Hedersmedlem".


5. Spara filtret/rapporten

Vi sparar nu detta filter genom att ge det namnet "Hedersmedlemmar" och klickar på "Spara filtret". Detta betyder att vi bara behöver ladda filtret för att filtrera ut alla personer i registret med titeln "Hedersmedlem".


Gå Tillbaka