Lägga till en medlem

I den manual förevisas hur man lägger till en medlem i Kulturhusets medlemsregister.

 

1. Skapa ny medlem

Börja med att klicka på "Medlem" och sedan på "Ny".


2. Fyll i information

Fyll i åtminstone förnamn, efternamn och födelseår. Har du ytterligare uppgifter lönar det sig att fylla i dem. Avsluta med att klicka på "Lägg till".


3. Modifiera egenskaper

Du har nu lagt till en medlem i registret. Till näst så bör du fylla i ytterligare uppgifter. Detta gör du genom att klicka på "Egenskaper".


4. Fyll i egenskaper

Fyll i kön, status och åldersgrupp. Som ni kan se så är åldersgrupperna de som vi själva har skapat. Hur man skapar åldersgrupper kan du läsa om här. Notera även att om ni bara har två åldersgrupper i ert register så behöver ni inte skapa någon åldersgrupp. Avsluta med att klicka på "Uppdatera".


Gå Tillbaka