Hur filtrerar man ut en specifik grupp ur registret?

En viktig egenskap i medlemsregistret är att kunna filtrera ut en specifik grupp av medlemmar ur registret. Tillvägagångssättet varierar en aning beroende på hur ni har byggt upp ert register. Nedan skall vi gå igenom hur man filtrerar ut en specifik åldersgrupp då man har två respektive tre åldersgrupper.

 

1. Två åldersgrupper där vi vill filtrera ut den ena

Om ditt register skall innehålla två stycken åldersgrupper (ex. barn 0-18 år och vuxna 18 år och uppåt) gör du på följande sätt:

 


1.

Klicka på "Rapporter". Som ni kan se så är fältet tomt, vilket betyder att vi inte har gjort något ännu. Vi kan även se att det står 3/3 vilket betyder att vi visar alla medlemmar i registret eftesom detta demo-register har totalt tre medlemmar.


2.

Vi skapade tidigare två stycken filter, "Barn 2013" och "Vuxna 2013" och skall nu aktivera ett utav dem. Kommer ni inte ihåg hur vi gjorde dessa filter så kan ni kolla här. Antag nu att vi vill filtrera ut alla barn ur registret. Det första vi gör är att vi väljer filtret "Barn 2013" ur rullgardins-menyn och avslutar med att klicka på "Ladda filter".


3.

Vi kan nu se att vi har aktiverat vårt filter "Barn 2013" samt att det står 1/3, vilket betyder att vårt register har ett barn som vi nu har filtrerat ut.


4.

Vi kan se resultatet av vår filtrering genom att klicka på "Visa 1 - 1 av 1".


5.

Det är även möjligt att exportera en rapport. Rapporter kan exporteras till tre olika format Excel, CSV eller XML. Excel sparas i vanligt excel format(.xls). CSV står för Comma-separated value som betyder att alla värden sparas med ett comma som separering. XML står för eXtensible Markup Language vilket är ett märkspråk som är utvecklat för att göra det lättare att flytta över data från ett program till ett annat. Detta gör det möjligt att importera rapporten till alla program som stöder importering av CSV- eller XML-filer.

För att exportera till Excel format. Välj Excel från rullgardinsmenyn. I rullgardinsmeny längst till höger kan du välja om du vill exportera Adresser, Kontaktuppgifter eller Alla personuppgifter. Nedan väljer vi att exportera endast Adresser. Då du har bestämt dig för format och hur mycket data du vill exportera klicka på tryck-knappen Exportera filter. Vartefter filen laddas ner till din dator.


2. Tre åldersgrupper där man filtrerar ut en eller två utav dem

Antag att vi vill filtrera ut två stycken åldersgrupper ur registret, "Barn 0-15 år" och "Vuxna 29 år och uppåt". Vi har skapat dessa åldersgrupper tidigare men om ni inte kommer ihåg hur man gjorde det så kan ni kolla här.

 


1.

Scrolla ner tills du kommer till "Egenskaper". Kruxa i "Barn 0-15 år" och "Vuxna 29 år och uppåt". Avsluta med att klicka på "OK".


2.

Vi kan nu se att vi har aktiverat filtret. Vi kan även se att det gav ett resultat 2/3, vilket betyder att 2 medlemmar i vårt register på 3 medlemmar faller under kategorierna "Bar 0-15 år" eller "Vuxna 29 år och uppåt".


3.

Vi kan se resultatet genom att klicka på "Visa 1 - 2 av 2".


4.

Det är även möjligt att exportera en rapport. Rapporter kan exporteras till tre olika format Excel, CSV eller XML. Excel sparas i vanligt excel format(.xls). CSV står för Comma-separated value som betyder att alla värden sparas med ett comma som separering. XML står för eXtensible Markup Language vilket är ett märkspråk som är utvecklat för att göra det lättare att flytta över data från ett program till ett annat. Detta gör det möjligt att importera rapporten till alla program som stöder importering av CSV- eller XML-filer.

För att exportera till Excel format. Välj Excel från rullgardinsmenyn. I rullgardinsmeny längst till höger kan du välja om du vill exportera Adresser, Kontaktuppgifter eller Alla personuppgifter. Nedan väljer vi att exportera endast Adresser. Då du har bestämt dig för format och hur mycket data du vill exportera klicka på tryck-knappen Exportera filter. Vartefter filen laddas ner till din dator.


Gå Tillbaka