Bra att veta innan du börjar


Innan ni börjar använda Kulturhusets medlemsregister så bör ni komma ihåg följande saker:

  • Har ni flera åldersklasser än två bör ni skapa grupperna INNAN ni börjar lägga till medlemmar
  • Har ni några specifika egenskaper (ex. hedersmedlem) som vissa medlemmar skall ha skall dessa skapas INNAN ni börjar lägga till medlemmar
  • Då du skapar olika filter, namnge dem noggrant som t.ex. "Barn 2013" eftersom man måste skapa nya filter för år 2014

De ovanstående punkterna är inte nödvändiga att följa men underlättar märkbart användandet av registret.


Gå Tillbaka