Vad skall man göra då en medlem har betalat en faktura?

Då en medlem har betalat exempelvis medlemsavgiften för år 2013 och pengarna har kommit till föreningens konto bör detta noteras i medlemsregistret. Detta gör du på följande sätt:

 

1. Sök fram medlemmens egenskaper

Antag att Karl Karlsson har betalat sin medlemsavgift för 2013 och pengarna har kommit in på föreningens konto. För att notera detta i registret så klickar vi först på "Medlem" och sedan på Karl Karlssons "Egenskaper".


2. Kryssa i rätt ruta

Kryssa i rutan "Medlemsavgift 2013" och klicka på "Uppdatera".


3. Färdigt!

Du har nu markerat att Karl Karlsson har betalat medlemsavgiften för år 2013 och att han inte kommer att synas då man filtrerar ut obetalda medlemsfakturor.

 


Gå Tillbaka