Medlemsregister

Innan en förening börjar använda sig av ett medlemsregister lönar det sig att se igenom några lagparagrafer. Ett bra ställe att börja är Föreningsresursen. Alla som samlar in personuppgifter bör ha en tillgänglig registerbeskrivning. Blanketten man använder för att skapa en registerbeskrivning finns att ladda ner här. Fyll i den och ladda upp den på er sajt. Då är blanketten tillräckligt tillgänglig.

Utöver det så har man skyldighet att, om någon frågar, ge ett utdrag ur registret på vilka uppgifter registret innehåller om personen i fråga. Men det är bara en beredskap som ska finnas. Man behöver absolut inte uppmana folk att be om dylika utdrag ur registret.

På adressen http://www.tietosuoja.fi/27553.htm står allt om att vara registeransvarig.


Webbhusets medlemsregister

Några viktiga egenskaper:

  • Webbhusets medlemsregister är ett webbaserat system vilket gör att systemet är tillgängligt på alla datorer som har en internetuppkoppling.
  • Systemet kan användas av flera användaren samtidigt.
  • Medlemsregistret körs på Webbhusets egna server vilket gör att medlemsregistret är säkerhetskopierat.
  • Medlemsregistret är inte ett CRM, det är inte till för att aktivt hålla kontakten med sina medlemmar.