Artiklar

 

Windows XP support upphör

27.03.2014 kl. 14:54

Några ord om lösenord

06.11.2013 kl. 13:14

Videotjänster över internet

19.10.2012 kl. 12:27

På gång inom IT3!

11.09.2012 kl. 15:46

Vad händer med mina bilder på Facebook?

07.06.2012 kl. 14:41

IT3 – gratis IT-stöd

28.03.2012 kl. 16:54

”Six degrees of Kevin Bacon”

28.02.2012 kl. 15:11

Hur prioritera resurser på webben?

28.02.2012 kl. 13:45

Vad finns bevarat till er 200-årshistorik?

28.02.2012 kl. 13:42

Facebook som verktyg för marknadsföring

28.02.2012 kl. 13:37

”Six degrees of Kevin Bacon”

28.02.2012 kl. 15:11
Den som är intresserad av internetfenomen eller film har kanske hört talas om ”Six degrees of Kevin Bacon”. Den amerikanske skådisen hävdade i en intervju för flera år sedan (Primiere Magazine, 1994) att han spelat in film med samtliga aktörer i Hollywood eller åtminstone nån som jobbat med dem.

Kommentaren slog rot och hittade näring i en vetenskaplig teori vid namn "Six degrees of separation" som säger att vilken person som helst är bara sex introduktioner ifrån vilken som helst annan person. Den första kända referensen till problemet var en novell vid namn Kedjor skriven 1929 av ungraren Frigyes Karinthy. Den senaste välkända beprövningen gjordes av Microsoft år 2008 då en rad vetenskapsmän analyserade chat trafik mellan 180 millioner mänskor i olika länder. De härledde att även om medeltalet var 6.6 handskakningar så fanns det ändå associationer som krävde upp till 29 handskakningar.

Även om dessa teser delvis grundar sig på kvasivetenskap finns en intressant utveckling. Det utvecklingsmässigt intressanta med detta är att i början av 2000-talet fanns redan samma tes, men då under namnet sjupersonersregeln. Det att alla människor indirekt känner alla andra människor på jorden har ändrats att gå från maximalt sju människor till sex människor under ett fåtal år.

Vad har hänt då på dessa år som ändrat siffran från sju till sex? Det är ju inte fråga om att kedjorna skulle ha minskat med en individ utan kontaktnäten i sjunde led blir väldigt många personer. Förmodligen har de sociala medierna men även internet i stort varit den största, och kanske enda, orsaken till detta. Just detta att nätvärken blir större och inte känner av de geografiska gränserna gör att en sorts global medvetenhet skapas. Detta är mekaniken bakom att ett videoklipp inspelat i Snappertuna, Bangladesh eller Toronto på några få dygn kan få miljontals tittare, den ultimata formen av multi level marketing. Trender, musik, nyheter sprids som en löpeld. Ibland kan det som skickas vidare, ex. en länk, tyckas ha ett sådant innehåll att förståelsen varför spridningen varit så stor uteblir. Ofta säger inte det rekommenderade materialets länk eller rubrik så mycket om innehållet men viljan att klicka sig ut i det okända är tydligen stor om det i andra ändan kan finnas någonting roligt, suspekt eller intressant.

Hur kan man dra nytta av detta då i sin egen verksamhet? Nätverken finns bevisligen och information sprids. Hur skapar men ett dylikt intresse för just sin egen hemsida eller videosnutt? Steg nummer ett är naturligtvis att skicka ut infon till så många som möjligt i den egna bekantskapskretsen och hoppas att spridningen tar fart. Någon desto mer avancerad mekanik verkar inte finnas bakom fenomenet, detta internets lämmeltåg. Naturligtvis är oddsen större att informationen sprids om innehållet har någon form av värde.

Precis som det före internets tidevarv fanns saker som alla tog del av handlar det om att slutprodukten är tillräckligt kvalitativ. Bing Crosbys skiva White Christmas köptes av miljoner, Robinson Crouse finns i de flesta bokhyllor och Mona Lisa ler sitt leénde på otaliga utedassväggar och liknande runt om i landet. Den gemensamma nämnaren är att dessa produkter har en substans.

Det stora problemet är inte att få en kort och intensiv våg av besökare, problemet är nog att få återkommande besökare. Vad gör att just din produkt får besökarna att lägga adressen på minnet? All marknadsföring i världen skapar inte ett behov av din tjänst, behovet måste finnas i grunden hos mottagarna. Se till att det du skapar är någonting som är värt att återvända till, en produkt som har en klar och tydlig målgrupp.

Jonas ”Josip” Rönnqvist, IT3

(Skribenten ställer sig själv något skeptisk till innehållet i ovanstående text. Trots drygt 700 vänner på Facebook samt klar och tydlig information dök endast en handfull bekanta upp i samband med sommarens flytt)