Artiklar

 

Windows XP support upphör

27.03.2014 kl. 14:54

Några ord om lösenord

06.11.2013 kl. 13:14

Videotjänster över internet

19.10.2012 kl. 12:27

På gång inom IT3!

11.09.2012 kl. 15:46

Vad händer med mina bilder på Facebook?

07.06.2012 kl. 14:41

IT3 – gratis IT-stöd

28.03.2012 kl. 16:54

”Six degrees of Kevin Bacon”

28.02.2012 kl. 15:11

Hur prioritera resurser på webben?

28.02.2012 kl. 13:45

Vad finns bevarat till er 200-årshistorik?

28.02.2012 kl. 13:42

Facebook som verktyg för marknadsföring

28.02.2012 kl. 13:37

Hur prioritera resurser på webben?

28.02.2012 kl. 13:45
Webben blir viktigare och viktigare för föreningar och organisationer. De flesta sätter mer och mer tid och pengar på sina tjänster online. Som medlem och intressent finner man det självklart att man ska hitta den information man behöver på nätet, som person ställer man i princip samma krav på de lokala föreningarna som man gör på multinationella företag. Resurserna är dock väldigt olika mellan dessa två aktörer. Var finns din förening eller organisation på webben? Vilka tjänster erbjuder ni?
Mer eller mindre varje förening har i dagsläget en egen hemsida. Kvalité och innehåll varierar beroende på kompetens, intresse, medlemskår, tid och ekonomi. Hur ofta sidan uppdateras beror delvis på de faktiska aktiviteterna i föreningen men även på den webbansvariges prioriteringar. I dagsläget har dock de traditionella hemsidorna fått ett flertal komplement genom olika sociala medier, främst då kanske Facebook. Utöver Facebook använder föreningen sig av andra kanaler, exempelvis ett konto på Twitter, en blogg på en portal någonstans eller forum som somnat bort. Någonstans har man även en e-postlista som uppdaterades senast vårmötet 2006. När man från föreningen ska informera om det kommande talkot blir det via brev eller vid brådskande fall att slänga sig på telefonen.

Varför blir det så? Det finns en risk med att ta för många system i bruk. All ny teknik är fantastisk då den används rätt. De sociala medierna har gett oss möjlighet till kommunikation istället för information, monologen har ändrats till dialog. För att dra nytta av detta krävs resurser för att upprätthålla alla kanaler, fram för allt tid. Det finns även en risk att de som borde nås av informationen inte vet vilken kanal de ska ”lyssna” på. Många föreningar håller en fantastisk kontakt med sina medlemmar ex. via Facebook. Bra så. Tyvärr är det lätt hänt att exempelvis endast barnen får information om en viss aktivitet via Facebook emedan föräldrarna exkluderas.  Organisationen har enbart informerat om ett evenemang via en kanal, den som främst når ut till målgruppen, emedan en annan kanal lämnas ouppdaterad. En kanal för kommunikation blir det närmaste exkluderande för en del av intressenterna.

Hur gör man då? Visst ska man använda sig av den nya tekniken, men man bör inte skapa fler produkter än vad som är hanterbart. Man behöver även vara tydlig i sin kommunikation så att var sak har sin plats. Visst är det så att ex. grupper på Facebook fyller en allt större funktion och att hemsidornas roll förminskas. Möjligt är att om några år fungerar traditionella hemsidor främst som ett visitkort och en plats som tar dig till fördjupad information på andra ställen.

I dagsläget finns det ingen produkt som har monopol, någon produkt som når ”alla” på nätet. Använd de verktyg som finns för marknadsföring, kontaktskapande och för en levande dialog med medlemskåren och som redskap för att locka dem till er hemsida.

Jonas Rönnqvist, projektledare it3
(som för övrigt administrerar 3-4 grupper på Facebook, twittrar, är medlem i fem-sex forum m.m)