Artiklar

 

Windows XP support upphör

27.03.2014 kl. 14:54

Några ord om lösenord

06.11.2013 kl. 13:14

Videotjänster över internet

19.10.2012 kl. 12:27

På gång inom IT3!

11.09.2012 kl. 15:46

Vad händer med mina bilder på Facebook?

07.06.2012 kl. 14:41

IT3 – gratis IT-stöd

28.03.2012 kl. 16:54

”Six degrees of Kevin Bacon”

28.02.2012 kl. 15:11

Hur prioritera resurser på webben?

28.02.2012 kl. 13:45

Vad finns bevarat till er 200-årshistorik?

28.02.2012 kl. 13:42

Facebook som verktyg för marknadsföring

28.02.2012 kl. 13:37

Vad finns bevarat till er 200-årshistorik?

28.02.2012 kl. 13:42
Eftersom många av ungdomsföreningarna i Svenskfinland grundades i början av 1900-talet utkommer ett antal historiker varje år nu. Dessa böcker och skrifter är fyllda med kopior av protokoll, fotografier och så vidare. Men hur ser det ut när 150-års eller 200-årshistoriken ska produceras? Vad finns bevarat? Vem arkiverar och samlar material i föreningen idag?

Vi filmar och fotograferar som aldrig förr. Tekniken är billig, enkel och tillgänglig. Oberoende av tillställning har de flesta med sig sin digitalkamera eller telefon med kamera i. Går vi 50, 70 eller 100 år bakåt i tiden var både utrustning och framkallning dyrbar. Skillnaden mellan 1912 och 2012 under till exempel en invigning, premiär eller motsvarande är att 1912 anlitades byns fotograf. Bilder framkallades, arkiverades och de som hade råd och intresse beställde en privat papperskopia. 2012 kanske 50 personer fotar eller filmar samma evenemang. Vad händer med dessa bilder? Någon kanske hamnar på föreningens hemsida eller en grupp på Facebook. I övrigt finns bilderna på 50 personers minneskort, skivor och hårddiskar. Hur vet man när några år eller decennier passerat vem som har detta material? Kan man ens lita på att dessa privatpersoner ens har sparat material och har tillförlitliga säkerhetskopior om 50, 20 eller ens ett år? Hårdskivor kraschar, minneskort slarvas bort, utrustning byts och tekniken förändras. Finns det ens utrustning 2036 som klarar av att spela upp en videokassett som spelats in 1986 eller behöver man besöka ett teknikmuseum?

Oberoende av om materialet finns till pappers eller digitalt finns en risk att det förstörs. Vi vet ännu inte idag hur tillförlitliga cd- och dvd-skivor är och hur länge en hårdskiva eller ett minneskort lever. Även om materialet finns som papperskopior eller framkallat så åldras det. Dessutom finns alltid risken med yttre påverkan, fuktskador, mögel och så vidare. Utöver detta finns även risken att den fysiska förvaringsplatsen brinner upp. Vart och vartannat år kan man tyvärr läsa om föreningshus som brandskadats eller helt brunnit upp.

Vad är då lösningen? Kanske man i föreningarna borde införa en post som arkiveringsansvarig? Se till att din förenings historia inte kan förintas av en tändsticka eller en datorkrasch. Svårigheten består dock inte enbart i att samla in materialet utan även att avgöra vad som ska sparas genom att volymerna idag är större än någonsin.

Problemen kvarstår dock kring materialets förgänglighet. Den bästa lösningen idag är fysiska kopior i brandsäkra arkiv kompletterade med digitala kopior. Det material som bevaras digitalt borde även bevaras på flera platser så att separata kopior finns. I den bästa av världar finns naturligtvis allt material online så att alla kan ta del av det och komplettera med egna berättelser och eget material. Ett arkiv kan vara levande och en del av föreningens identitetsskapande.